Prezidentka Zuzana Čaputová prijala zástupcov ŠČAS a ŠRVŠ

Bratislava 23. novembra 2021: Členku ŠČAS UK a doktorandku FiF UK Zuzanu Bujačkovú a Filipa Šurana, predsedu ŠRVŠ, prijala pani prezidentka Zuzana Čaputová.


Počas takmer hodinového stretnutia informovali prezidentku o námietkach akademickej obce a obsahových i formálnych nedostatkoch pripravovanej novely. Vysvetlili postoj študentov k danej novele, ako aj sklamanie z toho, že diskusia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prebieha nekorektne, resp. často neprebieha žiadna.

Foto: Kancelária prezidenta SR