Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie ocenená prezidentkou SR

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenila dňa 1. januára 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová 28 osobností z rôznych oblastí spoločenského života. Medzi nimi je aj Alexandra Kolenová z Lekárskej fakulty UK.


Alexandra Kolenová je prednostkou Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH. Od prezidentky si prevzala Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva.

Medzi ocenenými osobnosťami bol napríklad aj prvý slovenský prezident Michal Kováč, osobnosti z oblasti vedy, kultúry, zdravotníctva, športu a ďalší.