Prednáška Zemetrasenie na východnom Slovensku 9. októbra 2023

22. novembra 2023 o 15.00 h online cez MS Teams aj prezenčne na Prírodovedeckej fakulte UK, Mlynská dolina, Illkovičova 6, Bratislava


Pozývame na prednášku RNDr. Jána Madarása, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV: Zemetrasenie na východnom Slovensku 9. októbra 2023. Môžeme sa cítiť bezpečne?

Severnú časť Zemplína a Šariša v Prešovskom kraji zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo nezanedbateľné škody na majetku. Vedecký kolektív ÚVZ SAV a FMFI UK v Bratislave od prvých momentov mapoval situáciu nielen z počítačových údajov seizmických staníc, ale pracoval aj v teréne a poskytol prvé interpretácie o zemetrasení. Z analýzy seizmických záznamov, meraní na mieste, dokumentovania škôd a predbežného vyhodnotenia vyše 2 600 poslaných makroseizmických dotazníkov je zrejmé, že išlo o najväčšie zemetrasenia na  Slovensku od roku 1930, na východnom Slovensku je porovnateľné s javom v roku 1914.

Prednášky sa môžete zúčastniť:

  • prezenčne na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-AMOS,
  • dištančne cez aplikáciu MS Teams. Link na pripojenie