Prednáška: Železničné prevádzky – špecifický typ environmentálnych záťaží

25. októbra 2023, 15.00 – 17.00 h, prezenčne na Prírodovedeckej fakulte UK (Ilkovičova 6, Bratislava) aj online cez MS Teams


Pozývame vás na prednášku Juraja Maceka z Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK s názvom "Železničné prevádzky – špecifický typ environmentálnych záťaží".

Prednáška otvorí úvod do problematiky. V registri environmentálnych záťaží SR je v súčasnosti registrovaných viac ako 50 lokalít spojených so železničnou dopravou. Väčšina z nich je evidovaná ako potvrdená alebo sanovaná environmentálna záťaž. Prednáška priblíži charakteristiku prevádzok aj znečisťujúcich látok. Zameriava sa spôsoby identifikácie a odstraňovania znečistenia, ktoré sú ilustrované na prípade konkrétnej geologickej úlohy.

Prednášky sa môžete zúčastniť prezenčne na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS.

Alebo online cez MS Teams. Link na pripojenie