Prednáška nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna

13. októbra 2021 o 9.30 hod. (streda), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Popredný svetový fyzik profesor Kip S. Thorne, držiteľ Nobelovej ceny vo fyzike za kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn, zavíta na Slovensko. Na Univerzite Komenského vystúpi s prednáškou na tému: Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny.

Rektor UK Marek Števček mu na podujatí udelí Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského.

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je účasť možná len pre zaočkovaných hostí. Na prednášku je nutné sa vopred registrovať, registrácia sa otvorí po 6. októbri.

Slávnostné odovzdanie Veľkej zlatej medaily Univerzity Komenského a prednáška prof. Kipa Thorna, budú telemostom vysielané aj do sál ďalších slovenských univerzít a prenášané prostredníctvom live streamu. Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.

Podujatie organizujú Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia ESET.