Prednáška - Klub učiteľov geovied

26. februára 2020 (streda), 14.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), miestnosť B1-PLUS, Ilkovičova 6, Bratislava


Dňa 26. februára 2020 sa o 14.30 hod. na PriF UK uskutoční ďalšia zaujímavá prednáška z Klubu učiteľov geovied s názvom "Sanácia enviromentálnej záťaže Vrakunská skládka."

Prednášať vám bude RNDr. Vlasta Jánová, PhD. 

Tešíme sa na vás.