Aktuálny pracovný režim na rektoráte UK

Univerzita Komenského v Bratislave rešpektuje nariadenia vlády Slovenskej republiky.


Vzhľadom na situáciu upravuje pracovný režim a prevažná väčšina zamestnancov bude pracovať z domu. Z tohto dôvodu sú pozastavené všetky služby, ktoré vyžadujú osobný kontakt. Rovnako sú po dobu trvania obmedzení zrušené aj všetky úradné a konzultačné hodiny. Zamestnancov môžete naďalej kontaktovať elektronickou poštou, niektorí majú presmerované telefónne linky.

Podateľňa RUK je otvorená denne od 8.00 - 15.00 hod.

Oddelenie vzdelávania
Študenti, ktorí si neprevzali po ukončení štúdia doklady na fakultách v stanovených termínoch, kontaktujte prosím príslušného referenta OV RUK fakulty e-mailom a dohodnite si presný termín prevzatia dokladov  o ukončení štúdia. Pri návšteve OV RUK dodržujte prosím princíp R – O – R rúško – odstup – ruky.

Kamenná predajňa Infocentra UK na Šafárikovom námestí je momentálne zatvorená, poskytuje však služby prostredníctvom e-mailu infocentrumuniba.sk.