Polícia zasahovala v budove Fakulty managementu a Farmaceutickej fakulty

Ďakujeme všetkým za rešpektovanie pokynov polície.


Aktualizácia: Polícia ukončila zásah v budove Fakulty managementu a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Podľa informácií Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v tejto chvíli nehrozí žiadne nebezpečenstvo na životoch, zdraví a majetku. Približne o 12.00 hod. umožnili opätovný vstup do budovy a obe fakulty môžu pokračovať v prevádzke. Ďakujeme všetkým za rešpektovanie pokynov polície. Viac informácií poskytneme hneď ako to situácia umožní.

Polícia zasahovala v budove Fakulty managementu a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského na ulici Odbojárov 10 v Bratislave. Zasahujúce zložky dali pokyn na opustenie budov a do 12.00 hod. prebiehala prehliadka priestorov. Vedenie univerzity a fakúlt poskytlo polícii maximálnu súčinnosť.