Po štátniciach bez zamestnania? Nebojte sa pracovného trhu

V poslednom diele seriálu „A čo teraz? Život po vysokej škole“ sa zameriame na tých, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí, kde by sa chceli po škole zamestnať, resp. nemajú zatiaľ pracovnú pozíciu istú.


Dokedy sa treba zaevidovať na úrade práce po štátnych skúškach? Je to povinné? Aké práva a povinnosti z (ne)evidencie vyplývajú? Ako by mal vyzerať životopis a motivačný list a ako sa pripraviť na pracovný pohovor? Aj tieto otázky, okrem tých štátnicových, víria v hlave nejednému budúcemu absolventovi.

Úrad práce ako dočasné riešenie

V prvom rade treba zdôrazniť, že bez ohľadu na vyštudovaný program a dokončenú kvalifikáciu nie je žiadnou hanbou po úspešných štátnych skúškach zamieriť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolventi sa zo zákona nemusia evidovať na úradoch práce, evidencia je dobrovoľná. Ak sa však nezaevidujú, budú si musieť hradiť zdravotné poistenie sami.

Evidovať sa treba na príslušný úrad práce podľa trvalého bydliska, a to do siedmich kalendárnych dní od ukončenia štúdia (teda od poslednej úspešnej štátnej skúšky). Vďaka tomu vám bude hradené zdravotné poistenie od momentu ukončenia štúdia. Ak sa rozhodnete evidovať až neskôr, do evidencie vás zaradia až dňom podania žiadosti a poistenie za nepokryté obdobie budete musieť uhradiť dodatočne.

Dôležité je dodať, že evidenciou nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti, ide iba o spomenuté uhrádzanie zdravotného poistenia. Viac sa môžete dočítať priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii určenej špeciálne pre absolventov alebo na stránkach jednotlivých úradov práce, ktorých rozdelenie nájdete tu.

Životopis a motivačný list ako základná výbava na výprave za budúcim zamestnaním

1. Životopis

Základom pracovného života je napísanie dobrého životopisu alebo tzv. CV (z lat. curriculum vitae). Internet je plný odkazov, „ako na to“. Vyberáme z nich dva praktické návody z pera najväčších personálnych agentúr na Slovensku, a to od profesia.sk a grafton.sk. O tom, ako by mal vyzerať dobrý životopis, z osobnej skúsenosti s náborom mladých talentov píšu aj personalisti portálov lexika.sk alebo personalityhr.com. Nájdete tam aj prehľad ôsmich webových stránok, na ktorých si môžete vytvoriť životopis aj podľa online šablón.

Vždy myslite na to, o akú pozíciu sa uchádzate, a tomu prispôsobte aj písanie životopisu. Je pravdepodobné, že si budete musieť životopis prerábať pri každej pracovnej pozícii, na ktorú sa budete hlásiť – každý zamestnávateľ má totiž odlišné nároky a priority.

Podľa pracovného miesta, na aké sa budete hlásiť, môže zamestnávateľ žiadať, ale môže považovať aj za neprofesionálne, aby ste uviedli napr. svoje záľuby, športové úspechy, zahraničné pobyty a pod. Naopak, pravdepodobne všetci potenciálni zamestnávatelia si radi prečítajú o vašom vysokoškolskom zameraní, certifikátoch a jazykových schopnostiach.

2. Motivačný list

Čoraz častejšie pri hľadaní práce natrafíme aj na požiadavku zaslania motivačného či sprievodného listu (angl. cover letter).

Ako by mal vyzerať a ako ho krok po kroku napísať aj bez spisovateľských schopností? Za užitočný zdroj považujeme napríklad medzinárodný portál workservice.eu.sk. Prečo je medzi zamestnávateľmi a personalistami taký obľúbený? Profesionáli z vyššie uvedeného portálu vysvetľujú: „Životopis je svojou povahou vždy krátky, avšak motivačný list by mal ukázať ucelený obraz žiadateľa, vyjadriť jeho komunikačné zručnosti a záujem o dané zamestnanie. Motivačný list dodáva vašej žiadosti osobný nádych...“

Zamestnávatelia si neraz preverujú znalosť cudzieho jazyka u čerstvých absolventov práve požiadavkou o motivačný list v cudzom jazyku. O tom, že jednoduché preloženie slovenskej verzie do anglickej nestačí, píše napríklad portál jazykovymentoring.sk. Nájdete tu rady, frázy a zvyklosti využiteľné pri písaní motivačného listu v angličtine.

Tiež vám dávame do pozornosti webovú stránku europa.eu/europass, ktorá umožňuje vytvárať tzv. Europass-motivačný list. Väčšie a najmä nadnárodné spoločnosti môžu vyžadovať práve tento formát, preto je dobré sa s ním oboznámiť. Využiť ho možno aj na pozície, kde sa priamo nevyžaduje. Okrem praktických rád tento portál poskytuje aj možnosť písať, upravovať a ukladať si svoje motivačné listy.

Jednotlivé motivačné listy možno do istej miery „recyklovať“ pri žiadostiach o rôzne pozície, no ešte väčšmi než pri životopisoch si vyžadujú úpravu podľa konkrétnej pozície, na ktorú sa hlásite. Venujte dostatok času prieskumu samotnej spoločnosti, aby vaša motivácia pracovať na konkrétnom pracovnom mieste bola autentická.

Pozvánka na pohovor? Nepodceňte prípravu

Dobrý životopis a motivačný list vás môže dostať na pracovný pohovor, čo je veľký úspech. Ale ani samotný pohovor netreba podceniť. Praktickou stránkou na prípravu je Simulátor pracovného pohovoru od brigada.sk. Môžete si v ňom síce navoliť simulovanie pohovorov len na niekoľko profesií, no personalisti kladú podobné otázky takmer vo všetkých odvetviach. Je užitočné sa s nimi zoznámiť a odpovede si nacvičiť vopred, napr. aj pred zrkadlom. No to nie je všetko.

Úspech pohovoru zďaleka nespočíva len v správnych odpovediach na časté otázky personalistov. Odborníci z tejto oblasti radia dôkladne si premyslieť výber oblečenia, zhromaždiť a predložiť odporúčania od iných zamestnávateľov, „spoznať publikum“, t. j. ciele a záujmy firmy, ale aj profily zamestnancov a zamestnávateľa, a v neposlednom rade treba dbať na dochvíľnosť. Obšírnejšie o príprave na pracovný pohovor píše zahraničná personálna agentúra The Muse, ktorá v rámci online kariérneho mentoringu ponúka 30 tipov, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor.

Všetkým študentom a študentkám končiacich ročníkov želáme zdarný záver štúdia a tiež veľa úspechov pri vstupe na trh práce.

Do pozornosti vám dávame aj zvyšné články zo seriálu „A čo teraz? Život po vysokej škole“

Doktorandské štúdium. Je pre vás to pravé?

Z brigádnickej dohody na zmluvu o trvalom pracovnom pomere. Ako na to?

Začnite s podnikaním

Monika Michalcová, študentka FiF UK