Peter Fedor bude dekanom Prírodovedeckej fakulty UK aj v druhom funkčnom období

Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UK. Víťazom sa stal Peter Fedor, súčasný dekan fakulty.


O funkciu sa uchádzali dvaja kandidáti – Peter Fedor, súčasný dekan, a Milan Trizna, bývalý dekan PriF UK. 

Z celkového počtu 51 členov Akademického senátu PriF UK sa na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK zúčastnilo 45 členov. Kandidát na dekana bol zvolený v prvom kole počtom hlasov 29, ktoré získal Peter Fedor. Milan Trizna získal 14 hlasov.

Zápisnica z volieb