Pavilón špičkových technológií UK ocenili v súťaži Stavba roka 2023

Nový Pavilón špičkových technológií Univerzity Komenského v Bratislave získal prestížne ocenenie Stavba roka 2023 v kategórii Uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby. Zástupcovia pavilónu si ocenenie prevzali 21.3.2024 počas galavečera, ktorý v priamom prenose odvysielala RTVS.


Pavilón špičkových technológií UK bol vybudovaný v rámci riešenia projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation). Predstavuje kľúčovú investíciu projektu v rámci spolupráce UK so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a zároveň prvú fakultnú investičnú akciu za ostatných 50 rokov.

S rozlohou takmer 1800 štvorcových metrov sa pavilón stane súčasťou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Vďaka technologickému vybaveniu budovy bude možné realizovať špičkový výskum, najmä v oblasti nanotechnológií a pokročilých materiálov.

Pavilón sa nachádza v existujúcom vysokoškolskom areáli v Mlynskej doline, v mestskej časti Karlova Ves. Budova je architektonicky rozdelená na dve funkčné časti – dvojpodlažný laboratórny blok, kde budú umiestnené špičkové prístroje, tiež obstarané v rámci projektu ACCORD, a trojpodlažný konferenčno-výukový blok s prednáškovými miestnosťami a novou aulou pre 90 účastníkov. Tieto dva bloky sú prepojené dvojpodlažnou presklenou transparentnou halou.

Stavbu navrhol architekt a projektant Ján Majerský a realizovala ju firma KAMI PROFIT, s.r.o. pod vedením Milína Kaňuščáka. „Za našu fakultu si dovoľujem poďakovať profesorovi Petrovi Kúšovi, ktorý s veľkým úsilím a zápalom koordinoval výstavbu za UK a našu fakultu,“ povedal dekan FMFI UK Daniel Ševčovič. „Ďakujem takisto všetkým zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí sa podieľali na realizácii výstavby a vybavenia Pavilónu špičkových technológií v rámci modernizácie výskumných infraštruktúr UK,“ dopĺňa v tejto súvislosti rektor univerzity Marek Števček.

Cieľom celoštátnej súťaže Stavba roka je podpora kvality stavebných diel ako súčasť zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve na Slovensku. Tento rok odborná porota ocenila laureátov v desiatich kategóriách, ocenených bola aj päť stavieb v hlasovaní verejnosti.