Otvorili sme Infocentrum internátov UK

Na začiatku letného semestra sme vo vestibule Štúraku otvorili stánok Infocentra internátov UK (ICIUK). Jeho cieľom je zefektívniť komunikáciu, rýchlejšie riešiť podnety a zabezpečiť pozornejšie načúvanie hlasu ubytovaných.


Kontaktnou osobou v Infocentre je Ján Šutý, ktorý odpovedá na podnety ubytovaných už od novembra na maile mlyny.infouniba.sk či na telefónnom čísle 0940 602 685. Od 19. februára je k dispozícii už aj fyzická prevádzka, v ktorej Vám ozrejmí nejasnosti, resp. Vás usmerní za kompetentnými osobami. Okrem informácií bude postupne v stánku k dispozícii na zakúpenie aj internátny či univerzitný merch.

K lepšej informovanosti na internáte Mlyny UK by mali prispieť aj nálepky v izbách. Na podnet študentov a študentiek z diskusie o fungovaní internátov sme počas zimy do každej izby distribuovali nálepky s najdôležitejšími kontaktami. Cieľom je, aby sa naplno využívali správne komunikačné kanály, aby sa tak podnety čo najskôr dostali ku kompetentným osobám a boli čo najskôr vyriešené.