Osobnosti spomedzi študentov a učiteľov získali ocenenie UK

Bratislava 23. novembra 2021: Takmer šesťdesiat študentov a učiteľov ocenil rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Tradičné slávnostné podujatie sa už druhý rok pre pandémiu nekonalo, napriek tomu Univerzita Komenského v Bratislave naďalej oceňuje svojich výnimočných študentov a pedagógov. Akademickú pochvalu rektora UK získalo dvadsaťdeväť študentov a tridsať pedagógov, z toho jeden in memoriam.


Medzi ocenenými je aj študentka občianskeho práva Jana Cihanová, ktorá v súťaži Veľvyslanectvo mladých predstavila reálny návrh opätovného oživenia turistického ruchu na Slovensku po období pandémie vrátane finančného plánu. Za spracovanie výskumu o možnostiach záujmovej činnosti a využívania voľného času študentov stredných škôl v období pandémie COVID-19 získal ocenenie študent učiteľstva pedagogiky a hudby Jakub Martinček.

Ďalšou ocenenou je študentka farmácie Petra Lenčová, ktorá na viacerých súťažiach úspešne prezentovala vlastný výskum zameraný na ischemicko-reperfúzne poškodenie orgánov vo vzťahu k transplantáciám obličiek. Štvornásobný organizátor charitatívneho podujatia Martinský beh medikov Pavol Vigláš sa podieľal aj na organizácii Festivalu medikov s podtitulom Ži a nechaj žiť, ktorý prepojil šport, zábavu a kultúru so sociálnym aspektom.

Viacerí študenti boli ocenení za športové úspechy. Medzi nimi dlhoročná veľmi úspešná reprezentantka Slovenska v športovej streľbe Veronika Vadovičová, študentka trénerstva. Doteraz sa zúčastnila na šiestich paralympijských hrách a jej medailovú kolekciu tvoria štyri zlaté medaily z brazílskeho Rio de Janeira, čínskeho Pekingu a japonského Tokia, jedna strieborná medaila z Ria a bronzová medaila z Londýna v Spojenom kráľovstve. Je držiteľkou paralympijského rekordu v zmiešanej streľbe ľubovoľnou malokalibrovkou. Ocenenie získala aj študentka biochémie Patrícia Guspanová za druhé miesto v kategórii C1 ženy 1000 m a 500 m a za víťazstvo v kategórii C1 ženy 200 m na Majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike.

Tridsiati pedagógovia vrátane jedného in memoriam získali od rektora UK ocenenie za podporu vedeckých, umeleckých či odborných aktivít svojich študentov. Sú medzi nimi chirurg a transplantológ Ľudovít Laca, historička Eva Škorvanková, športový fyziológ a popularizátor zdravia Viktor Bielik či teoretický fyzik a popularizátor vedy Juraj Tekel. In memoriam ocenenie získal informatik a didaktik informatiky Peter Tomcsányi, ktorý sa angažoval aj v medzinárodnom výbore súťaže iBobor.

„Študenti, ktorí sa okrem svojich študijných povinností venujú výskumu, spoločensky dôležitým otázkam či športu, a šíria tak dobré meno našej univerzity, si zaslúžia naše uznanie. V dosiahnutých úspechoch ich denno-denne podporujú pedagógovia, ktorí sú ich tútormi, mentormi či vzormi. Som rád, že im môžem aj touto formou poďakovať za reprezentáciu našej alma mater pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva,“ skonštatoval rektor UK Marek Števček. 

Úplný zoznam ocenených študentov a pedagógov

Úplný zoznam ocenených študentov a pedagógov (PDF dokument)