OSLAVA 20. VÝROČIA VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE A DEŇ EURÓPY

9. mája od 10.00 do 20.00 hod., Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK


Súčasťou podujatia Oslava 20. výročia vstupu do EÚ budú prednášky a workshopy pod vedením expertov a expertiek z kultúrnej a akademickej obce (Peter Burzyinsky, Barbora Bajčíková, Amy Murphy, študentské divadlo ActofKAA), ale aj osobností z oblasti kultúry (Modré Hory, Joe Trendy, Newschool). V priestoroch fakulty prebehne aj jedinečná výstava víťazných študentských fotografií v rámci fotosúťaže Inšpirovaní Európou a slávnostný obed.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať do 30. apríla 2024 prostredníctvom odkazu. Vstup je možný len s platnou pozvánkou a je zdarma. Akcie sa môže zúčastniť nielen akademická, ale aj širšia verejnosť. Každý registrovaný účastník a účastníčka získa lístok do tomboly a obed zdarma.

Pre viac informácií je možné kontaktovať projektovú manažérku Michaelu Hrotekovú (michaela.hrotekovauniba.sk) z Katedry anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.