Odsúdenie útokov predsedu vlády voči študentovi Janigovi

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na dnešnom zasadnutí schválil uznesenie, v ktorom odsudzuje útoky predsedu vlády Roberta Fica voči študentovi Marekovi Janigovi. Podporu Marekovi Janigovi opätovne potvrdilo aj vedenie univerzity. K vyhláseniu sa pripojila aj Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave.


Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) odsudzuje verejné útoky predsedu vlády Roberta Fica voči študentovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marekovi Janigovi a ostatné útoky voči študentom a študentkám, ktorí sa v rámci záujmu o veci verejné dožadovali v decembri 2023 odbornej diskusie o dôležitých otázkach verejného záujmu na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

AS UK odsudzuje všetky osobné útoky na členov a členky akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, či už študentov, pedagógov, alebo vedeckých pracovníkov, a to osobitne zo strany politických elít Slovenskej republiky. AS UK vyjadruje presvedčenie, že aj ony sú zodpovedné za to, aké príklady správania poskytujú širokej verejnosti. Z tohto dôvodu by mali mať na pamäti, že svojím konaním môžu veľmi negatívnym spôsobom ovplyvniť nielen diskusiu medzi občanmi Slovenskej republiky, ale zasahovať aj do ich osobnej integrity, čo považujeme za neprijateľné. Preto vyzývame slovenskú spoločnosť a najmä jej politické elity k slušnosti v komunikácii so svojimi názorovými oponentmi, pretože len takáto diskusia môže prispievať k demokratickému rozvoju našej spoločnosti.

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave na zasadnutí AS UK opätovne potvrdilo svoje vyhlásenie pre médiá z 21. 12. 2023, podľa ktorého slová premiéra na adresu nášho študenta považuje za krajne nevhodné. Výroky ad hominem by v komunikácii premiéra voči občanovi krajiny mali byť neprijateľné o to viac, že ich hierarchická pozícia je výrazne asymetrická. Študenti len slušne žiadali diskusiu – pričom diskutovať o odborných témach by mal byť základný modus operandi akademickej pôdy.

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podporuje stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave vo veci odsúdenia útokov predsedu vlády Slovenskej republiky voči študentovi Marekovi Janigovi.

 

20. decembra 2023: prvé vyjadrenie univerzity na sociálnych sieťach:

„UK plne podporuje slobodnú akademickú diskusiu a bude tvrdo hájiť právo každého slobodne sa vyjadrovať. Nabáda však k slušnosti, korektnosti a vecnosti zvolených argumentov. Akokoľvek sa naše názory líšia, mali by sme sa v diskusii vyhnúť osobným útokom.“

https://www.facebook.com/photo?fbid=748372384002542&set=a.558607152979067

https://www.instagram.com/p/C1FKMRvqQ9V/

 

20. decembra 2023: vyjadrenie rektora Števčeka

„Ako osoba, ako pedagóg na PrafUK (hoc momentálne v akademickej funkcii) vyzývam všetkých, aby rešpektovali prerogatíva akademického sveta, a zdržali sa vulgárnych útokov na kohokoľvek, kto tento svet reprezentuje. Včera to bol Edo Burda, dnes je to Marek Janiga, zajtra ktokoľvek iný.“

https://www.facebook.com/photo/?fbid=837045185096929&set=a.122411193227002

 

21. decembra: vyjadrenie pre Denník N: 

„Slová premiéra na adresu nášho študenta považujeme za krajne nevhodné. Výroky ad hominem by v komunikácii premiéra voči občanovi krajiny mali byť neprijateľné, o to viac, že ich hierarchická pozícia je výrazne asymetrická.“

https://dennikn.sk/minuta/3742500/

 

21. decembra 2023: vyjadrenie pre SME:

„Univerzita považuje výroky za nevhodné. Prorektorka pre vzdelávanie Eva Viglašová Janigu oslovila v stredu e-mailom a telefonoval s ním aj rektor Marek Števček. Hovorili spolu o podpore, ktorú mu on a univerzita dokážu poskytnúť.“
https://domov.sme.sk/c/23259837/janiga-burda-specialna-prokuratura.html

 

21. decembra 2023: vyjadrenie pre TV Markíza: 

„Univerzita Komenského tieto výroky premiéra na adresu nášho študenta vníma ako krajne nevhodné.“

(monitoring TV Markíza)

 

23. januára 2024: rektor Števček prijal pozvanie študentov na diskusiu

„Opätovne zdôrazňujem neprípustnosť útokov ad hominem na Mareka Janigu a ďalších študentov, ktorí len slušne žiadali diskusiu – pričom diskutovať o odborných témach by mal byť základný modus operandi akademickej pôdy.“

https://www.facebook.com/photo/?fbid=860906266044154&set=a.122411193227002