Odborná konferencia CĎV 2020 - ZRUŠENÉ

16. – 17. marec 2020, (pondelok - utorok), 11.00 - 13.00 hod., Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia


Pozývame vás na odbornú konferenciu Centra ďalšieho vzdelávania (CĎV) so zahraničnou účasťou pri príležitosti:

  • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
  • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku UK v Bratislave
  • 60. výročia založenia Ústavu jazykovej a odbornej prípravy 
    zahraničných študentov na UK v Bratislave

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Mareka Števčeka. Cieľom konferencie je spropagovať a zhodnotiť aktuálne trendy a aktivity inštitúcií ďalšieho vzdelávania, prezentovať a zdieľať výstupy a aktívny podiel inštitúcií na rozvoji ďalšieho vzdelávania, propagovať potrebu ďalšieho vzdelávania na rôznych úrovniach.

Konferencia je určená manažérom inštitúcií ďalšieho vzdelávania, organizátorom programov ďalšieho vzdelávania, pedagogickým a odborným zamestnancom, pracovníkom v oblasti ďalšieho vzdelávania, lektorom i doktorandským študentom.

Viac informácií o konferencii.