Oceňovanie študentov a pedagógov

20. novembra 2023 o 11.00 h v Aule UK


Rektor UK Marek Števček ocení dňa 20. novembra 2022 v Aule UK výnimočných študentov a študentky, pedagógov a pedagogičky Univerzity Komenského pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Srdečne vás pozývame.