Nový ročník Diplomatickej akadémie 2020

Zaujíma vás zahraničná politika? Chceli by ste byť diplomatom, či pôsobiť v európskych inštitúciách?


Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, Diplomatická akadémia - Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka rozširujúce dvojročné štúdium pre absolventov vysokých škôl. Štúdium je vhodné najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, euroúradníkov, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu práva EÚ a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Ponúkame vám jedinečnú príležitosť štúdia na Diplomatickej akadémii Právnickej fakulty UK. Pridajte sa k našim úspešným absolventom, medzi ktorými sú bývalí štátni tajomníci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, veľvyslanci či aktuálny minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivan Korčok.

Štúdium je zamerané na:

  • diplomaciu a diplomatický protokol,
  • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
  • európske právo a európske štúdie,
  • geopolitické špecifiká sveta,
  • ekonómiu,
  • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
  • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Viac informácií

Termín na podávanie prihlášok je do 19. júna 2020.