Katarína Žilková bude dekankou Pedagogickej fakulty UK

Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK. Za kandidátku bola zvolená Katarína Žilková.


O funkciu sa uchádzali traja kandidáti Katarína Žilková, Martin Ševčovič, a Peter Žeňuch.

Z celkového počtu členov akademického senátu PdF UK 21 sa na zasadnutí akademického senátu PdF UK zúčastnilo 21 členov. Kandidátka na dekanku bola zvolená v prvom kole s počtom hlasov 15, ktoré získala Katarína Žilková. Peter Žeňuch získal 6 hlasov, Martin Ševčovič získal 0 hlasov.

Zápisnica z volieb