Na právnickej fakulte majú nový Kriminalistický kabinet

V budove Právnickej fakulty UK otvorili Kriminalistický kabinet, v ktorom môže návštevník vidieť množstvo predmetov a dokumentov spojených s modernými dejinami kriminalistiky. Kabinet je venovaný pamiatke absolventa a pedagóga fakulty Juraja Kolesára. Väčšina predmetov pochádza z jeho zbierok.


01. 07. 2024 15.15 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Docent Juraj Kolesár (1955 – 2011) bol uznávaný právnik, pedagóg a istý čas aj vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK. Podieľal sa na ponovembrových zmenách trestného práva, revíziách Trestného zákona, vedecky sa venoval detektoru lži. „Kabinetná zbierka tvorená rôznymi artefaktmi, ktoré docent Kolesár zhromažďoval a získaval po celý svoj život, priamo súvisí s historickým vývojom kriminalistiky v bývalom Československu,“ vysvetľuje Roland Hochmann z katedry, na pôde ktorej sa kabinet nachádza.  

V zbierke na prvý pohľad zaujme množstvo zbraní – pušky, pištole, samopal či vzduchovka upravená na vražednú zbraň. Niektoré sú ešte z čias Rakúsko-Uhorska. „Docent Kolesár bol sám vášnivý poľovník a v zbraniach sa naozaj vyznal. Každú, ktorú tu máme, vedel rozložiť, zložiť, vedel, ako funguje. Zaslúžil sa tiež o súčasné legislatívne predpisy na úseku zbraní a streliva,“ spomínal na svojho niekdajšieho kolegu profesor Jozef Čentéš, vedúci katedry. Ak by však niekto dostal chuť vyskúšať si streľbu z niektorej z týchto zbraní, nepochodil by. Všetky sú znefunkčnené.  

V zbierke sa tiež nachádzajú ďalšie zaujímavé predmety súvisiace s kriminálnymi prípadmi, napríklad rôzne páčidlá alebo hevery vlamačov. Je tu tiež lebka obete trestného činu, na ktorej vidno následky poranení tupým predmetom. Pre dejiny kriminalistiky sú zaujímavé predmety, ktoré kedysi kriminalisti používali na odhaľovanie trestných činov a znaleckú expertízu, ako je set činidiel na zisťovanie prítomnosti chemických látok, pomôcky na zisťovanie kalibru guliek alebo odtlačkov  prstov. V zbierke sú tiež fotoaparáty, ktorými sa fotili obhliadky miesta činu, najstaršie sú ešte z čias „četníkov“ prvej Československej republiky. „Dnes sa technika pohla veľmi dopredu, ale pre poznanie dejín je dôležité vedieť, aký významný posun pri vyšetrovaní nastal, keď sa začal používať fotoaparát. Docent Kolesár prednášal aj kriminalistiku a dejiny vyšetrovania, do vedy trestného práva priniesol poznatky z kriminalistiky, ako je spôsob ustálenia stôp, zabezpečenia miesta činu,“ hovorí Jozef Čentéš.  

Na stenách kabinetu visia rôzne dokumenty súvisiace s kriminálnymi prípadmi – staré záznamy z vyšetrovaní či kópie rozsudkov v zaujímavých prípadoch, ako napríklad kauza Cervanová alebo rozsudok z 50. rokov v kauze prokurátora Antona Rašlu, neskôr docenta katedry trestného práva. 

O vytvorenie kabinetu sa zaslúžili pedagógovia katedry docenti Marek Kordík a Ondrej Laciak, ktorí zbierku Juraja Kolesára usporiadali. Viaceré artefakty z jeho súkromného archívu poskytla jeho rodina, jeho synovia, ktorí sa tiež zúčastnili slávnostného otvorenia kabinetu.  

Priestory Kriminalistického kabinetu sú stále pracovňou pedagógov katedry, zbierkové predmety tak môžu byť využité ako názorné pomôcky pri skúšaní študentov. „Už teraz vieme, že kabinet bude veľmi obľúbenou zastávkou návštevníkov počas Dňa otvorených dverí našej fakulty,“ hovorí Roland Hochmann.  

Barbora Tancerová