Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

23. - 24. júna


Konferencia s názvom „Míľníky práva v stredoeurópskom priestore“ je fórum, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax.

Viac informácií TU.