Michal Fečkan patrí medzi 1 % najcitovanejších matematikov sveta

Bratislava 25. novembra 2019: Slovenský matematik z Univerzity Komenského v Bratislave Michal Fečkan patrí k svetovej špičke. Tento mesiac získal prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers za rok 2019 vďaka vysokému počtu ohlasov. Zoznam zahŕňa 6217 vysokocitovaných výskumníkov z takmer 60 krajín, ktorí patria medzi 1 % najcitovanejších vedcov vo svojom odbore na svete. Prieskum realizuje spoločnosť Clarivate Analytics z Web of Science Group, ktorá v súčanosti vlastní a prevádzkuje kolekciu vedeckých zdrojov vrátane prestížnej databázy Current Contents.


Pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami. Napísal viacero vedeckých monografií, ktoré boli publikované v špičkových zahraničných vydavateľstvách. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. Michal Fečkan s Hirschovým indexom 25 bol celkovo citovaný 2314-krát.

V roku 2019 je Michal Fečkan jediným zástupcom Slovenska, ktorý sa v tomto rankingu nachádza. Jedného zástupcu má v rebríčku aj napríklad Maďarsko, Poľsko má 6, Rusko 10, Česká republika 14 a Rakúsko 55. Najväčšie zastúpenie vedcov má USA – 2737, Čína – 636 a Veľká Británia – 516. „Verím, že výsledky a uznanie Michala Fečkana budú povzbudením aj pre ďalších vedcov na univerzite a v budúcnosti budeme mať v tomto prestížnom rebríčku čoraz viac slovenských zástupcov,“ povedal rektor UK Marek Števček. Vedenie UK dnes schválilo, že Michal Fečkan si 10. decembra prevezme Zlatú medailu UK.

„Na Slovensku sa robí kvalitná veda, ktorú reprezentujú výborní vedci a učitelia ako Michal Fečkan. Myslím si, že je podstatné, aby výučba a veda boli úzko prepojené,“ zdôrazňuje dekan FMFI UK Daniel Ševčovič. „Ocenenie je vyjadrením mimoriadneho medzinárodného uznania práce a výsledkov profesora Fečkana a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Je potešiteľné, že naša fakulta, univerzita a Slovensko má zastúpenie v tomto prestížnom klube,“ dodáva.