Medzinárodná vedecká konferencia Zdravie, pohyb, krása

Dňa 24. až 25. septembra 2020 (štvrtok - piatok), Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 9, Bratislava


Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty telesnej výchovy a športu UK - Zdravie, pohyb, krása.

Konferencia sa bude niesť v nasledovných tematických okruhoch:

  • Telesná a športová výchova
  • Školský šport
  • Športový tréning
  • Výkonnostný a vrcholový šport
  • Zdravie, Kvalita života
  • Rekreačný šport

Viac informácií