Medzinárodná konferencia EFPTA pre učiteľov a učiteľky psychológie

16. – 19. apríl 2020, (štvrtok - nedeľa), Bratislava


Pozývame vás na Medzinárodnú konferenciu EFPTA, ktorú organizuje European Federation of Psychology Teachers´ Associations (EFPTA), Univerzita Komenského v Bratislave (PdF UK, FiF UK a FSEV UK) a Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP). Konferencia je primárne určená pre učiteľov a učiteľky psychológie a príbuzných predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania.

Plenárne pozvané prednášky prednesú Paivi Kohta (Fínsko) a Daniela Ostatníková (SR), v programe ďalej vystúpia odborníci z 10 rôznych krajín, ktorí predstavia formou krátkych prednášok a worshopov rôzne témy a metódy vyučovania psychológie v rôznych krajinách.

Cieľom konferencie je podpora a propagácia rozvoja psychologickej gramotnosti a kvalitného psychologického vzdelávania v školách, výmena skúseností, šírenie dobrej praxe a inovatívnych metód vyučovania psychológie a psychologických tém od primárneho po terciárne vzdelávanie. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor UK Marek Števček.

Viac informácií o konferencii

Program konferencie