Medzi finalistami ocenenia ESET Science Award sú traja vedci z UK

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Odborníci z UK sú nominovaní v každej z kategórií. Tento rok medzinárodná komisia vyzdvihla vedcov z Prírodovedeckej fakulty UK, Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK.


Do finále v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa dostala Katarína Mikušová z Prírodovedeckej fakulty UK. Zaoberá sa výskumom tuberkulózy a špecificky bunkovému obalu mykobaktérie, ktorý slúži ako ochranná vrstva Kochovho bacilu.

Finalistom v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je Pavol Mikolka. Pôsobí v Martinskom centre pre biomedicínu, na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Venuje sa výskumu pľúcneho surfaktantu.

V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg bol nominovaný Jozef Záhumenský. Pôsobí ako prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK.

Medzinárodnej komisii, ktorá vyberá laureátov v dvoch hlavných kategóriách, už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku profesor Kip Thorne. Ten sa osobne zúčastní aj slávnostného odovzdávania cien. Spolu s ním budú o finalistoch rozhodovať aj ďalší medzinárodne uznávaní vedci.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. októbra a RTVS ho naživo odvysiela na Dvojke o 20.30 h. Viac informácií nájdete na webe ESET Science Award.