Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: čo sa podarilo v prvom roku implementácie stratégii

29. mája 2023 o 13.00 h, MS Teams


16. 05. 2023 13.53 hod.

Cieľom podujatia je informovať zamestnankyne a zamestnancov UK o procese a prvých výsledkoch implementácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume a Plánu rodovej rovnosti pre UK a vytvoriť priestor pre diskusiu o ďalších krokoch potrebných pre zlepšovanie pracovných podmienok na univerzite. Počas podujatia predstavíme aj zistenia prieskumu zameraného na zosúladenie súkromného a pracovného života a možnosti profesionálneho rozvoja a kariérneho rastu na UK, ktorý sa realizoval na prelome rokov. 

Webinár je určený všetkým zamestnankyniam a zamestnancom UK. Vítaní sú aj študenti a študentky doktorandského štúdia na UK. 

Na webinár sa môžete registrovať do 28. mája 2023.