Licenčné zmluvy k záverečným prácam už môžete podpísať aj elektronicky

Od letného semestra došlo k zmene podpisovania licenčných zmlúv k záverečným prácam, ako aj k ich posudkom.


Či práve dopisujete bakalársku alebo diplomovú prácu, nevyhnutnou súčasťou je aj licenčná zmluva. Jej podpisom dávate ako autor práce súhlas so zverejnením práce a prípadným odkladom jej zverejnenia.

Doterajší postup pri odovzdávaní záverečných prác vyžadoval od študentov fyzický podpis licenčnej zmluvy, jej tlač, distribúciu na fakultu a následne jej fyzické podpísanie zo strany fakulty – obvykle dekanom či dekankou. Rovnaký proces sa týkal aj licenčných zmlúv k posudkom záverečných prác. Od júna 2021 je možné licenčné zmluvy podpísať elektronicky – cez akademický systém AiS2.

Presný návod nájdete v tomto inštruktážnom videu.