Letná škola Ekonomika v kruhu

9. - 13. august 2021 (Po - Pi), 8.00 - 16.00 hod.


Po úspešnom prvom ročníku podujatia Letná škola 2020 - Ekonomika v kruhu pozývame na augustový týždňový program. Letná škola je určená predovšetkým deťom zamestnancov UK.

Cieľom letnej školy je predstaviť podstatu a princípy obehového hospodárstva žiakom druhého stupňa základných škôl v Bratislave, Trnave, Senci a Partizánskom. Deti čaká zaujímavý program, ktorého súčasťou budú aj tematické podujatia a exkurzie.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy a hry na témy:

  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Potravinový odpad – ako neplytvať jedlom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, zdieľanie,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
  • Zelené budovy –udržateľné stavby, dažďové záhrady a zelené strechy

Organizátori:

Registrácia: https://forms.gle/5eDp6pwu17QVbocPA