Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (QAK)

5. februára o 9.00 h, Fakulta sociálnych a ekonomických vied


Metodológia, etika, prelomové technológie, novovynárajúce sa spoločenské fenomény. Zároveň prichádzajú nové formy publikovania, pred-registrácia (už aj) kvalitatívnych štúdií, radikálna kritika scientometrie a publikačného priemyslu. Alebo revolučné zmeny a radikalizácia spoločnosti v súvislosti s rodovou identitou. Kladieme si otázku, ako umelá inteligencia zmení celý koncept robenia výskumu a publikovania, samozrejme aj prednášania – dokonca, či to neznamená koniec univerzít ako ich poznáme. Jednoducho, žijeme v dobe zásadných zmien. Mal by sa kvalitatívny výskum snažiť týmto fenoménom porozumieť? Má šancu spoločenské zmeny aktívne presadzovať? A vôbec, kde sa vidíme o päť rokov?

Prvé potvrdené vystúpenia:

  • Elżbieta Drążkiewicz, Sociologický ústav SAV. Hlavná výskumníčka prvého slovenského grantu ERC v oblasti spoločenských vied, ktorý je zameraný na konšpirácie.
  • Kateřina Zábrodská, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i & Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Téma sa bude venovať reflexii dekády (nielen) kvalitatívnych výskumov českých univerzít.
  • Aleš Neusar, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava. Aleš je priekopníkom žánru “keynote performance” a veríme, že jeho spojenie vedeckých insightov a performatívneho umenia bude inšpirovať aj tentokrát.

Program XXIII. ročníka s názvom Nové horizonty kvalitatívneho výskumu