Konferencia pri príležitosti 100 rokov Pedagogického seminára FiF UK

19. október o 9.00 h, Filozofická fakulta UK


Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 100 rokov Pedagogického seminára na FiF UK má za cieľ zhodnotiť prínos osobností pedagogiky, ktoré mali afiliáciu k Pedagogickému semináru FiF UK a neskôr ku Katedre pedagogiky FiF UK.