Koncert orchestra charkivského Národného divadla

11. februára o 18.00 hod., Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK


Charkiv je väčší než Bratislava, ale obe mestá majú veľa podobností. Charkiv leží blízko hranice – s Ruskom. Je akoby druhým hlavným mestom Ukrajiny. Má kultúrnu tradíciu siahajúcu hlboko do histórie. Operné a baletné predstavenia sa tam uvádzali už v 18. storočí. Aj Charkiv má dnes dve divadelné budovy – historickú z 19. storočia a novú z 90. rokov 20. storočia, postavenú v duchu socialistickej avantgardy.

Charkiv sa nachádza v blízkosti frontu a je vystavený častým náletom ruských vojsk. Národné akademické divadlo opery a baletu nehrá. A väčšina súboru, vrátane orchestra a speváckeho i baletného ansámblu, našla dočasné útočisko na Slovensku, v ubytovni v Gabčíkove. Umelci a umelkyne však neprepadli beznádeji, každý deň cvičia a skúšajú vo vestibule ubytovne. Veľmi si želajú, aby sa čo najskôr mohli vrátiť domov.

V decembri 2023 uviedol orchester charkivského Národného divadla krásny vianočný koncert pre našu fakultu. Vystúpenie tohto vynikajúceho telesa malo búrlivý úspech. Teraz sme sa rozhodli požiadať orchester o vystúpenie pre celú Univerzitu Komenského. Symfonický koncert sa uskutoční v nedeľu 11. februára o 18.00 h v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12. Na programe bude Beethovenova Piata symfónia, diela Henryho Purcella, Anny Kuziny-Roždestvenskej a Mychajla Verbitského. Diriguje Dmytro Morozov.

Pomôžme písať dejiny súboru charkivského Národného divadla v exile, ktorý mimochodom dostáva čoraz viac ponúk na vystúpenia. Nech umelci a umelkyne z Charkiva cítia, že sme s nimi, nech naša nádherná Moyzesova sieň je ich dočasným umeleckým domovom! A povznesme sa vďaka sile ich umenia do ríše ideálov hrdinstva, ľudskosti a slobody, ktoré napokon musia zvíťaziť.

Vstupenky si môžete zakúpiť v podateľni FiF UK na Gondovej 2 a ak sa nevypredajú v predpredaji, k dispozícii budú aj pred koncertom priamo v Moyzesovej sieni (od 17.15 do 17.30 h). Cena pre študentskú obec, zamestnancov a zamestnankyne univerzity je 8 €. Vstupenky pre širšiu verejnosť sú k dispozícii v sieti Ticketportal.