Kobylky norika muránskeho budú v Šúre pomáhať deťom

V areáli výskumnej stanice Prírodovedeckej fakulty UK v Šúre pri Sv. Juri sa už pasie päť čistokrvných kobýl norika muránskeho. Onedlho začnú fungovať ako zvierací terapeuti. Prírodovedecká fakulta UK s podporou Nadácie princa Alberta z Monaka ich bude využívať na hipoterapiu.


15. 03. 2023 09.25 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Koníky prišli z Muránskej planiny a zatiaľ sa zoznamujú s celým areálom. Šúr je jedinečná lokalita, výskumná stanica je obklopená pôvodným jelšovým mokraďovým pralesom, dubovým panónskym hájom a trávnatými slanicami. Nachádza sa tu rybník a ďalšie vodné plochy, ktorých plocha sa mení v závislosti od zrážok a prítoku vody z Malých Karpát. Norik muránsky je vzácne originálne slovenské plemeno koňa, vyšľachtené na prácu s drevom v horských podmienkach. Sú to veľmi pokojné a trpezlivé kone, preto sú veľmi vhodné na hipoterapiu. „Sú veľmi prítulné, nemajú problém sa nechať česať, hladkať, kŕmiť z ruky,“ potvrdzuje správca areálu Marián Grančič, ktorý je s koníkmi v každodennom kontakte.

Pre kone bol tiež vybudovaný nový prístrešok, hracie prvky pre terapiu a elektrické ohradníky. Onedlho pribudne tiež zázemie pre deti a rodičov a náučný chodník. Koníky budú okrem hipoterapie využívané aj na edukačné účely pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o prirodzenej komunikácii s koňom či spoznať krásy šúrskeho areálu z konského chrbta.

„Táto aktivita je podnetom pre spoluprácu a spoločné projekty prírodovedcov (biologické a environmentálne aspekty), lekárov (hipoterapia) či pedagógov (špeciálna pedagogika). Naším zámerom je prepojiť čoraz konzumnejšie zameraný svet ľudí so svetom zvierat, ktorý poskytuje návrat k pôvodným kvalitám a hodnotám,“ vysvetľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor.

Okrem pomoci deťom je úlohou koníkov spásaním napomáhať zachovaniu vzácnej biodiverzity. V Šúre po stáročia ľudia z okolitých obcí pásli kone, kravy a kozy, čím sa zachovávala jedinečná rastlinná štruktúra. V posledných desaťročiach však chov hospodárskych zvierat v okolitých obciach zanikol. Zhoršovanie stavu národnej prírodnej rezervácie viedlo k snahám znova nadviazať na tradíciu pasenia. V časti rezervácie v susedstve výskumnej stanice pod správou Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa už pasú stepné kravy, prírodovedecká fakulta využíva na spásanie pozemku okrem koní aj dve prítulné kozy – capka Miša a kozu Lily.

Obnova postupne čaká celý areál výskumnej stanice Šúr, do ktorej sa desaťročia neinvestovalo. Fakulta aj s finančnou pomocou nadácie Princa Alberta z Monaka plánuje obnoviť ubytovanie zariadenia pre terénne praxe študentov a ďalšie objekty, ktoré budú slúžiť na výskum biológov, environmentalistov a ďalších odborníkov fakulty. 

Hlavné ciele projektu Prírodovedeckej fakulty UK podporeného nadáciou Princa Alberta:

·        podpora ochrany genofondu vzácneho národného plemena norika muránskeho

·        návrat k tradičnému využívaniu krajiny (pastva), ktorá bola garanciou udržiavania vzácnej biodiverzity

·        využitie koní v hipoterapii 

·        podpora environmentálneho vzdelávania 

Čo je hipoterapia

Hipoterapia je liečebná metóda, ktorá zapája koňa ako pomocníka pri liečbe a rozvíjaní fyzickej a psychickej stránky človeka. Tzv. pedagogicko-psychologické jazdenie rozvíja napríklad kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, myslenie, priestorovú orientáciu...), pozitívne ovplyvňuje emocionálne prežívanie alebo správanie. Je vhodné pre ľudí s poruchami autistického spektra, so zmyslovým postihnutím, mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, oneskoreným vývinom, poruchami reči a komunikácie, pre dlhodobo chorých. Kontakt s koňom však blahodarne pôsobí aj na zdravé deti a dospelých.

Barbora Tancerová