Knižné pódium EBF UK

23. február 2021 (utorok), 16.00 hod., online MS Teams


Stretnite autorov vzácnych a spoločensky hodnotných publikácií. Nový formát Knižné pódium EBF UK ponúka otvorený priestor, v rámci ktorého vám predstaví významné publikácie a prostredníctvom diskusie priblíži ich autorov.

Najbližšie s Matej Beránkom o jeho knihe - Holokaust na Slovensku: Seredské svedectvá

Prioritou Knižného pódia EBF UK je sprostredkovať plody výskumnej činnosti pre širšie publikum a otvárať aktuálne spoločenské témy.

Knižné pódium EBF UK sa koná prostredníctvom MS Teams.