Klub Učiteľskej akadémie UK: Prečo a ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu? J. Strakoš, PdF UK

14. apríla o 14.30 h v Infocentre UK (Štúrova 9)


Klub Učiteľskej akadémie UK je priestorom neformálneho stretávania a rozvoja učiteľských kompetencií pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, najmä pre osoby, ktoré sa podieľajú na príprave budúcich učiteľov a učiteliek v predmetových aprobáciách pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Na workshopy sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto FORMULÁRA.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke ucitelskaakaemia.sk