Karel Kryl koncertoval aj v Aule UK

12. apríla 2024 by mal 80. narodeniny spevák Karel Kryl. V r. 1993 koncertoval na výročie Nežnej revolúcie aj na Univerzite Komenského, dostal čestný titul Študent honoris causa.


10. 04. 2024 12.44 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Piesne Karla Kryla sa stali symbolom odporu voči okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a tiež voči normalizačnému komunistickému režimu, za ich počúvanie a spievanie hrozilo väzenie. K najznámejším patria Bratříčku, zavírej vrátka, Veličenstvo Kat, Salome či Anděl. Jeho návrat z exilu po 20 rokoch a vystúpenia na námestiach v novembri 1989 patrili k najsilnejším symbolickým momentom Nežnej revolúcie.

Karel Kryl koncertoval v zaplnenej aule UK 17. novembra 1993. Organizátorom koncertu v aule bola Komora študentov Akademického senátu FiF UK s podporou vedenia senátu. „Pričinil sa o to hlavne docent Jozef Lipták, vtedy predseda Akademického senátu FiF UK, akciu spolu s nápadom oceniť Kryla netradičným titulom podporil aj docent Ivan Slimák, vtedy dekan fakulty,“ spomína na okolnosti pozvania K. Kryla na UK Peter Zigman, vtedajší člen Komory študentov AS FiF UK. Kryl bol na pódiu sám, len s jednou stoličkou, za ňou mal fľašku piva, oblečený bol v typickej veste a bielej košeli, svoj spev sprevádzal gitarou. Okrem známych piesní zo svojej tvorby zo šesťdesiatych rokov a z nemeckého exilu zaspieval aj niekoľko nových, v ktorých kritizoval pomery po Novembri 1989. Po koncerte ešte diskutoval na chodbách so študentmi.

Akademický senát Filozofickej fakulty UK mu na návrh svojej študentskej časti v ten deň udelil čestný titul Študent honoris causa. „Zaviedli sme to vtedy na fakulte ako novinku. Titul Študent honoris causa sme schválili v AS FiF ako študentskú cenu pre výnimočné osobnosti, v deväťdesiatych rokoch ho udeľoval AS fakulty na návrh svojej študentskej komory každé dva roky významným osobnostiam kultúrneho a spoločenského života,“ hovorí P. Zigman. Neskôr dostali tento titul spisovateľ Vojtech Zamarovský, herci Ladislav Chudík, Milan Lasica a Július Satinský či novinár a spisovateľ Martin M. Šimečka. Tradícia zanikla po r. 2001.

Koncert na UK bol pre Karla Kryla jeden z jeho posledných, zomrel ani o necelé štyri mesiace  náhle ako päťdesiatročný 3. marca 1994 v Mníchove na infarkt. 

Barbora Tancerová

Foto: Súkromný archív Petra Zigmana