Kandidáti kňazstva sa budú dva až tri roky učiť v Nitre

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a jej Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pripravujú na veľkú rekonštrukciu. Výučba sa preto na dva až tri roky presunie do Nitry.


Rekonštrukcia auly, jedálne, kaplnky, výmena okien a obnova vonkajšej fasády na budove sa realizovali už skôr. Už čoskoro sa pristúpi k rekonštrukcii ubytovacích priestorov, prípadne tvorbe nových, obnovia sa kabinety katedier a učebne. Budovu čaká aj výmena vnútorných inžinierskych sietí. Plánuje sa tiež renovácia, prípadne presklenie kvadrumu vo vnútri budovy a inštalácia výťahu. Rekonštrukciu financuje Bratislavská arcidiecéza ako vlastník budovy.

Na fakulte študujú a v kňazskom seminári bývajú kandidáti kňazstva, ktorí sa pripravujú na pôsobenie v Bratislavskej a Trnavskej arcidiecéze, ale aj laici a rehoľníci. Ich denné štúdium sa od septembra 2023 presunie na pracovisko Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. V dôsledku tohto spojenia pracovísk fakulte postačí menší pedagogický zbor. V Bratislave zostane len doktorandské štúdium, ale aj rozširujúce štúdium náboženskej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium. Učiť sa budú v náhradných priestoroch fakultnej knižnice. V hlavnom meste zostáva aj vedenie fakulty.