FMFI UK navštívil výkonný tajomník svetovej organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) bola založená v roku 1996 so sídlom vo Viedni v Rakúsku. Jej úlohou je vybudovať overovací režim Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) a podporovať univerzálnosť zmluvy. Zmluvu podpísalo už 187 štátov sveta.


11. 04. 2024 13.03 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Robert Floyd, výkonný tajomník svetovej organizácie, ktorej úlohou je presadzovať princípy tejto zmluvy, navštívil dňa 9. apríla Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.

Vďaka postupne budovanému celosvetovému monitorovaciemu systému dnes žiadna krajina nedokáže utajiť skúšky jadrových zbraní. Každý jadrový výbuch spôsobí seizmické vlny a uvoľní do prostredia rádioaktívne častice. Monitorovací systém CTBTO preto spočíva v sledovaní seizmickej aktivity a tiež v meraní rádioizotopov v životnom prostredí. „Vieme detekovať výbuch bomby o sile pol kilotonu kdekoľvek na svete. Žiadna krajina na Zemi dnes nedokáže utajiť skúšky jadrových zbraní,“ uviedol počas svoje prednášky na FMFI UK Robert Floyd.

Vďaka aktivitám organizácie sa dnes už aj jadrové veľmoci neodvážia testovať jadrové zbrane. Kým v období od r. 1945, kedy USA zhodli jadrovú bombu na Hirošimu a Nagasaki, do r. 1996, kedy vznikla Zmluva o zákaze testovania, prebehlo v rôznych častiach Zeme vyše 2000 testov, často s dlhodobými následkami pre životné prostredie. „Od r. 1996 sme zaznamenali len šesť testov, všetky vykonala Severná Kórea. Z toho vidieť, že Zmluva funguje,“ zdôraznil R. Floyd.

Návšteva vysokopostaveného diplomata, ktorý pravidelne rokuje s hlavami štátov celého sveta či vystupuje v Organizácii spojených národov, nebola len zdvorilostná. Slovensko je signatárom Zmluvy a ako zdôraznil Robert Floyd, je stabilným partnerom v boji za pre všeobecný zákaz jadrových skúšok. Odborníci z FMFI UK sa tiež zapájajú do vedeckej spolupráce na tzv. on-site sledovaní prípadných nelegálnych pokusov, a to v oboch oblastiach – seizmológii aj nukleárnej fyzike. Tím expertov na rezonančnú seizmometriu na fakulte (Peter Moczo, Jozef Kristek a Miriam Kristeková) vykonal rozsiahle numerické simulácie plných seizmických vlnových polí a ich analýzu pre reprezentatívne modely. Nukleárni fyzici Pavol Povinec, Jozef Masarik, Miroslav Ješkovský a Jakub Kaizer monitorujú koncentráciu rádionuklidov v atmosfére a oceánoch a prenos kontaminantov v atmosfére. Fakulta sa tiež zaoberala modelovaním prenosu rádionuklidov kontaminujúcich ovzdušie po havárii vo Fukušime. V spolupráci s japonskými kolegami vyvinuli aj oceánografický model na modelovanie transportu vodných hmôt z Fukušimy do svetových oceánov a morí. Skúsenosti z týchto výskumov môžu prispieť k meraniam, ktoré robí CTBTO.

Počas svoje návštevy si Robert Floyd prezrel časticový urýchľovač CENTA v Centre jadrových a urýchľovačových technológií FMFI UK, pomocou ktorého výskumníci vykonávajú analýzy rádionuklidov v odobratých vzorkách. Dekanovi fakulty Danielovi Ševčovičovi tiež odovzdal pamätnú medailu CTBTO ako poďakovanie za aktivity členov jej akademickej obce v prospech boja za zákaz jadrových skúšok.

Barbora Tancerová