Fake News Winter School

od 1. do 16. februára 2024, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK


Medzinárodné akademické podujatie organizované v rámci európskeho projektu ENLIGHT nesúce názov Winter School: Fake News, ktoré sa uskutoční na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (február 2024).