Európska noc výskumníkov online

Podujatie Európska noc výskumníkov, ktoré organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, bude tento rok prebiehať online. Počas jedného dňa - 27. novembra 2020 - sa môžete tešiť na pestrý program, pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasťou programu budú aj aktivity vedcov z Univerzity Komenského, ktorí sa do podujatia zapojili aj tento rok.


Online štúdio

Odborníci z Univerzity Komenského veľkou mierou tvoria hlavný program festivalu. Pripravili si prezentácie, ukážky či diskusie. Viac informácií.

Na koho sa môžete tešiť:

9.10 h KÚZELNÁ FYZIKA: Klára Velmovská, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

9.40 h NOBELOVA CENA ZA LITERATÚRU 2020: Ivan Lacko, Filozofická fakulta UK

9.55 h VÝVOJ ŽIVOTA A ZMENY KLÍMY – KĽUČ K NAŠEJ BUDÚCNOSTI SA NACHÁDZA V PRAVEKU: Andrej Čerňanský, Prírodovedecká fakulta UK

10.40 h VEDECKÝ KURIÉR BIOLÓGIA: Ľubomíra Tóthová a Barbora Konečná, Lekárska fakulta UK

14.00 h DISKUSIA: EURÓPSKE POLITIKY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA PO ROKU 2020:

Lucia Mokrá, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Pavol Šajgalík, predseda SAV

Ľudovít Paulis, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

17.45 h NOBELOVA CENA ZA FYZIKU 2020: Juraj Tekel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

19.45 h NOBELOVA CENA ZA CHÉMIU 2020:  Ľubomír Tomáška, Prírodovedecká fakulta UK

 

Navštív svoju školu

Vedci virtuálne navštívia školu, na ktorej študovali, a žiakom ukážu, že vedecká práca má význam a je poslaním.  

Tajomstvá ukryté v piesku

Natália Hlavatá Hudáčková (Prírodovedecká fakulta UK) - V lesných cestičkách, na plážach, okolo ciest, ale aj na budovách sú odhalené horniny. Zameriame sa na postupy odhaľovania dávnych biosfér z piesčitých hornín a piesku a skúsime odhaliť, ako sa dávne klimatické zmeny zapísali do hornín, ktoré nás obklopujú. 

Načo sú nám kamene?

Peter Šottník (Prírodovedecká fakulta UK) - Budeme hľadať odpoveď na otázky, ako by vyzeral dnešný svet bez použitia nerastných surovín, do kedy Zem uživí rastúci počet jej obyvateľov a aká je úloha neživej prírody v rozvoji našej spoločnosti. 

 

Veda bez hraníc

Pripojte sa k zoom webináru v dvoch tematických okruhoch "Človek a príroda" a "Človek a technológie". Stačí sa zaregistrovať.

Robot Jupiter

Pavel Petrovič (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) - Pre laboratórium FT-lab na FMFI UK sa podarilo získať robota Jupitera, ktorý komunikuje s človekom, naviguje sa v priestore a vie robiť jednoduché úlohy. Dozviete sa viac o tejto iniciatíve, o robotovi a jeho činnosť si vyskúšate v praktických ukážkach.

Je možné spojenie kvantovej fyziky s teóriou gravitácie?

Samuel Kováčik (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) - Jednou z najväčších výziev fyziky je úspešné prepojenie kvantovej fyziky s teóriou gravitácie. Od Einsteina sa o to snažili stovky fyzikov, stále neúspešne. V prednáške sa dozviete aj to, aký vplyv by takéto spojenie mohlo mať na správanie čiernych dier. 

Ako bolo vymyslené hlboké učenie

Andrej Lúčny (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) - Viete, čo znamená hlboké učenie? V prednáške sa dozviete aj to, ako sa pomocou hlbokého učenia urobí detektor zvoleného objektu, ako funguje a ako k nemu vedci dospeli. 

Prečo tlak mení štruktúru hmoty a ako nám počítač pomôže to pochopiť

Ondrej Tóth (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) - Vysoký tlak dokáže spôsobiť oveľa dramatickejšie zmeny ako teplota. Známym príkladom je premena mäkkého grafitu na supertvrdý diamant. Prednáška priblíži fascinujúcu a pomerne málo známu problematiku fyziky vysokých tlakov. 

Som maratónsky bežec či šprintér?

Filip Červenák (Prírodovedecká fakulta UK) - Analýza DNA odhaľuje naše predpoklady pre úspech v rôznych typoch športových aktivít. Ako takáto genetická analýza prebieha? V prednáške si budete môcť samostatne vyhodnotiť získané výsledky a spolu s vedcami rozhodnúť, akému typu športovej aktivity by sa mali skúmaní jednotlivci venovať. 

Vpísané do kostí

Michaela Dörnhöferová (Prírodovedecká fakulta UK) - The Bones, CSI: Miami, CSI: New York. Populárne seriály, ktoré poodhaľujú prácu forenzných expertov. Realita či fikcia? Koľko rokov mal človek, keď zomrel? Išlo o muža či o ženu? Odkiaľ pochádzal? V prednáške vám priblížime svet antropológie. 

Človek vo vzťahu k prírode a jeho vplyv na okolitú krajinu

Malvína Čierniková (Prírodovedecká fakulta UK) - Prednáška sa bude týkať stručného oboznámenia s peľovou analýzou v paleoekologickom kontexte. Venovať sa budeme aj zmenám vo vegetácii, ktoré súvisia s prítomnosťou človeka v krajine.

Nerastné suroviny – nevyhnutnosť pre život

Peter Uhlík (Prírodovedecká fakulta UK) - Nerastné suroviny a ich využívanie sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja našej spoločnosti. Už pred vyše 2 mil. rokov Homo Habilis používal valúny na zjednodušenie si svojho života. Ukážeme vám aktuálny prehľad dostupných nerastných surovín vo svete i na Slovensku.

Automobil ako hlavný prostriedok mobility na slovenskom vidieku

Marcel Horňák (Prírodovedecká fakulta UK) - Súčasná civilizácia vytvára v globálnom meradle čoraz väčšiu závislosť na automobile. Dozviete sa, či je vo vidieckych oblastiach úloha verejnej dopravy veľmi komplikovaná a čo podporuje závislosť obyvateľov týchto území od osobného automobilu.

Viac informácií o Európskej noci výskumníkov

Pridajte sa k udalosti na Facebooku