Erasmus+ koordinátori slovenských vysokých škôl rokovali na UK

V dňoch 28. a 29. novembra 2023 sme na pôde Univerzity Komenského privítali zimné stretnutie Erasmus+ koordinátorov slovenských vysokých škôl, ktoré sme organizovali spolu s národnou agentúrou programu Erasmus+ (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu).


Dvojdňové stretnutie otvoril svojim príhovorom prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer, ktorý zdôraznil význam programu Erasmus+ pre rozvoj univerzity a jej internacionalizácie. UK ako hostiteľská univerzita potom hosťom prezentovala  viaceré svoje iniciatívy a príklady dobrej praxe. Viktor Svetský, vedúci oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, predstavil výsledky zapojenia našej univerzity do tejto univerzitnej aliancie a pokračovanie jej práce v najbližších rokoch. Vedúca Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Elena Mendelová a Oliver Vavro z Oddelenia programu Erasmus predstavili systém pre podporu študentov so špecifickými potrebami a prácu centra pre podporu týchto študentov na UK. Informácie o lepšej podpore inklúzie v rámci programu Erasmus+ účastníkom predstavila aj národná agentúra programu. Vedúci Oddelenia programu Erasmus Milan Remiš sa zapojil do panelovej diskusie o digitalizácii programu Erasmus a predstavil prácu v skupine EWP Champions (Erasmus without paper), do ktorej našu univerzitu vybrala Európska komisia ako jednu z dvoch slovenských vysokých škôl.

Druhý deň stretnutia bol venovaný informáciám o hodnotení končiacich projektov na podporu akademických mobilít, o novinkách v programe a podávaniu projektov v rámci novej výzvy programu Erasmus, do ktorej sa vysokoškolské inštitúcie môžu zapojiť do 20. februára 2024.