ENLIGHT ponúka financie na vytváranie spoločných iniciatív a projektových partnerstiev

Univerzitná aliancia ENLIGHT spustila prvé kolo grantových výziev na podporu spoločných iniciatív medzi členmi aliancie. Grant možno získať na rôzne druhy vzdelávacích a výskumných aktivít.


10. 04. 2024 13.53 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy UK

„Ak dnes katedra, ústav či výskumné pracovisko nemajú kvalitné zahraničné granty, majú problém fungovať a financovať svoj výskum. Získať však grant napr. zo schémy Horizont Europe sa dá len v spolupráci so zahraničnými pracoviskami. V aliancii ENLIGHT máme partnerov, ktorí patria k špičke európskych  univerzít. Spolupráca s ľuďmi, ktorí pôsobia na týchto univerzitách, pomôže aj našim vedeckým a pedagogickým zamestnancom sa jednoduchšie zapojiť do európskeho výskumného priestoru,“ hovorí koordinátor aliancie ENLIGHT na UK prorektor Jozef Tancer.

Grant na spoluprácu s členmi aliancie možno získať v troch výzvach:

• ENLIGHT Incubator Grants – na podporu spoločných vzdelávacích projektov (spoločné programy, blended mobility, zimné/letné školy, spojené študijné programy atď). Výška grantu je maximálne 30 000€ na iniciatívu.

• ENLIGHT Thematic Networks – na podporu interdisciplinárnych akademických networkov, ich výsledkom by mala byť dlhodobá spolupráca, ktorá bude viesť k rôznym výstupom. Výška grantu je 150 000€.

• ENLIGHT+ – na podporu novovznikajúcich spoločných iniciatív zameraných na diverzitu, inklúziu a udržateľnosť. Výstupmi by mali byť kurzy a podujatia pre študentstvo a zamestnanectvo všetkých ENLIGHT univerzít. Výška grantu je do 5000€.

Grant môžu podať partneri minimálne z troch univerzít aliancie (dvoch v prípade virtuálnych iniciatív). Partnerov môžu záujemcovia hľadať priamo na jednotlivých univerzitách, využiť môžu tiež dostupné ENLIGHT nástroje  (Partner Search Tool, ENLIGHT R&I Observatory).

„Možnosť získať peniaze na nové spoločné iniciatívy by mala pomôcť odbúrať mnohým našim pracoviskám ekonomické prekážky v spolupráci zo zahraničnými partnermi,“ myslí si Jozef Tancer.

Podrobné informácie o jednotlivých grantových výzvach nájdete na stránke aliancie ENLIGHT.

Členmi univerzitnej aliancie ENLIGH sú okrem UK Univerzita v Baskicku (Španielsko), Univerzita v Berne (Švajčiarsko), Univerzita v Bordeaux (Francúzsko), Univerzita v Galway (Írsko), Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Tartu (Estónsko), Univerzita v Uppsale (Švédsko).