ENLIGHT pokračuje: Aliancia získala financovanie na ďalšie štyri roky

Bratislava 3. júla 2023: ENLIGHT, aliancia európskych univerzít, ktorej členom je aj Univerzita Komenského, získala od Európskej komisie financovanie na ďalšie štyri roky. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov výzvy pre európske univerzity v programe Erasmus+ na rok 2023. Aliancia získala 14,4 milióna eur a značnú časť plánuje vyčleniť na iniciatívy členov akademickej obce, s dôrazom na podporu vedeckých pracovníkov. Aliancia je jedna z 30 vybraných aliancií, ktoré podporila Európska komisia.


„Som rád, že Európska komisia potvrdila ďalšie fungovanie aliancie a že môžeme pokračovať v začatej práci. Za ostatné tri roky sme rozbehli viaceré aktivity, či už spoločný študijný program zameraný na manažment s Univerzitou v Bordeaux, pravidelné hybridné kurzy pre študentov, ale aj ďalšie formy spolupráce v oblasti akademického života. Aliancia slúži všetkým jej členom na zdieľanie know-how, čím sa vzájomne obohacujeme a akcelerujeme vlastný výskumný i vzdelávací potenciál,“ povedal rektor UK Marek Števček.

„V rámci aliancie ponúkame kurz práce s umelou inteligenciou (AI) pre študentov, ktorí neštudujú IT. Budúci rok ho budeme organizovať v Bratislave. Alebo tiež kurzy vzdelávania založeného na aktuálnych spoločenských výzvach (Challenge-based Education), v ktorých budeme pre veľký záujem pokračovať. So spoločnosťou ESET a ostatnými partnerskými univerzitami pripravujeme aj kurz venovaný dezinformáciám,“ vymenúva prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Alianciu ENLIGHT tvorí deväť univerzít: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Bordeaux (Francúzsko), Univerzita v Uppsale (Švédsko), Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Baskicku (Španielsko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu (Estónsko) a Univerzita Komenského v Bratislave. Tento rok sa aliancia rozšírila o Univerzitu v Berne ako svojho desiateho člena, čím sa posilnila jej rozmanitosť a vplyv a podporilo sa jej poslanie rozvíjať univerzitu budúcnosti.  Do svojho strategického smerovania tiež zavádza niektoré nové prvky. Patrí k nim napríklad spustenie „bottom-up“ výziev pre interdisciplinárne tematické siete a zavedenie schémy štartovacích grantov na podporu moderného vzdelávania. K existujúcim piatim celospoločenským výzvam, na ktoré sa aliancia doteraz zameriavala (zdravie a pohoda, digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie, klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, rovnosť), pribudne od 1. novembra 2023 kultúra a tvorivosť.

Ambíciou aliancie je vytvoriť pre študentov a zamestnancov otvorený priestor na učenie, vyučovanie, spoluprácu, tvorbu a inovácie. ENLIGHT chce mladým poskytnúť zručnosti, ktoré potrebujú na riešenie zložitých globálnych spoločenských výziev. V rámci rôznych vzdelávacích formátov sa budú aktívne zaoberať udržateľným rozvojom, globálnou angažovanosťou a spoločenskými zmenami. Okrem vysokokvalitného vzdelávania však ENLIGHT prijme holistický prístup, ktorý do procesu získavania vedomostí integruje výskum a inovácie.

„Výber Európskej komisie potvrdzuje náš záväzok ďalej prehlbovať a zintenzívňovať spoluprácu. Úspech ENLIGHTu závisí od odhodlania jej komunity, študentov, zamestnancov a akademických pracovníkov. Tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré podnikneme so všetkými našimi partnermi, aby sme vytvorili otvorenú a inkluzívnu európsku univerzitu,“ uviedol Anders Hagfeldt, rektor Univerzity v Uppsale a predseda správnej rady ENLIGHT.

Tlačová správa ENLIGHT