ENLIGHT Network Language and Intercultural Virtual Exchange

od 4. marca do 12. apríla 2024, online mobilita


Kurz ENLIVE vám poskytne možnosť rozvíjať zručnosti v oblasti medzinárodnej komunikácie a spolupráce.

OBSAH KURZU

Pod vedením skúsených lektorov budete pracovať v medzinárodnom tíme. So študentami a študentkami z ostatných ENLIGHT univerzít budete diskutovať o aktuálnych problémoch v spoločnosti. Na záver si každý tím vyberie jednu tému, ktorú preskúma a navrhne kampaň pre sociálne siete.

Témy kampaní: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, rôznorodosť na sociálnych sieťach, vplyv sociálnych sietí na ľudské zdravie, veda v spoločnosti a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Študenti sa budú stretávať v malých skupinách počas 6 týždňov po 2 hodiny cez ZOOM. Cieľom online stretnutí je interkultúrny dialóg medzi študentmi.

Kampane študentov budú zverejnené na sociálnych sieťach partnerských inštitúcií.

Kompletný program online kurzu nájdete TU.

 

Viac informácií.