DUK: Prečo je v zdravom svale zdravý duch?

11. august 2021 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna


Šiestu prednášku na Detskej Univerzite Komenského bude mať docent Milan Sedliak z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Deti sa dozvedia prečo je v zdravom svale zdravý duch?