Dotknite sa vedy na Európskej noci výskumníkov

29. septembra 2023, 9.00 – 23.00 hod., Bratislava (Stará tržnica, Lab café, V-klub, Loď Kriváň, Zážitkové centrum vedy Aurelium), Košice, Banská Bystrice, Žilina a Poprad


Posledný septembrový piatok už tradične patrí festivalu Európska noc výskumníkov. Aj na blížiacom sa 17. ročníku inovátori a vedci z Univerzity Komenského umožnia širokej verejnosti a nadšencom nahliadnuť do svojich výskumov. Budete môcť navštíviť ich vedecké stánky, pozrieť si a vyskúšať rôzne experimenty a zapojiť sa do súťaží.

Festival Európska noc výskumníkov sa bude konať v Bratislave v Starej tržnici, V-klube, Lodi Kriváň, Zážitkovom centre Aurellium, aj v Košiciach v OC Optima, v Banskej Bystrici v Europa Shopping Center, v Žiline v OC Mirage a Rosenfeldovom paláci, v Poprade v OC MAX. Podrobné informácie o podujatí nájdete na stránke Európskej noci výskumníkov. Vstup je voľný.

STÁNKY UK

V Starej tržnici navštívte stánok Univerzity Komenského, kde si zábavným spôsobom vyskúšajú svoje vedomosti najmenší i najväčší návštevníci a dozviete sa niečo nové o najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite. Prostredníctvom fotosteny a rekvizít sa prenesiete na akademickú pôdu.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 • Hranie sa s časticami v CERNe – V stánku vám predstavíme hmlové komory, vďaka ktorým môžu ľudia vidieť stopy častíc pochádzajúcich z kozmického žiarenia, teda z rádionuklidov okolo nás. Pomocou mechanických modelov priblížime, ako fungujú urýchľovače a časticové experimenty a ako náhodné udalosti ovplyvňujú namerané výsledky. Uvidíte aj videá o CERN-e, urýchľovači LHC a experimente ATLAS.
 • Čistíme životné prostredie studenou plazmou – Studená plazma generovaná elektrickými výbojmi pri atmosférickom tlaku nachádza v posledných rokoch široké uplatnenie, napríklad na čistenie vody a vzduchu, v medicíne na liečbu rán aj v poľnohospodárstve na zvýšenie úrody. V stánku predstavíme niekoľko malých prenosných zdrojov studenej plazmy, ktoré študujeme a testujeme na tieto účely. Niektoré zdroje budú generovať plazmu vo vzduchu, iné zase v kontakte s kvapalinami.
 • Kognitívna robotika – V stánku Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK sa dozviete o svete počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, kognitívnej vedy, robotiky a programovania. Centrálnym bodom bude náš humanoidný robot NICO, s ktorým budete mať možnosť interagovať a na vlastné oči vidieť, ako vedecké poznatky prechádzajú do reálnych aplikácií. Počas prednášky spoločne objavíte tajomstvá digitálneho sveta a virtuálnej reality a jej nekonečných možností. Pedagógovia a výskumní pracovníci katedry ochotne poskytnú informácie aj o štúdiu aplikovanej informatiky a zodpovedajú vaše otázky.

Prírodovedecká fakulta UK

 • Čo sa skrýva pod zemou? – Často potrebujeme zistiť, čo sa skrýva pod zemským povrchom, napríklad pri hľadaní archeologických objektov, zdrojov pitnej vody, skrytých skládok odpadov či ložísk úžitkových minerálov. Používame na to geofyzikálne metódy, pri ktorých meraním fyzikálnych polí dokážeme pod povrchom odhaliť takéto objekty a štruktúry. V stánku vám predstavíme geofyzikálne metódy a niektoré z nich si budete môcť vyskúšať, napríklad georadar, magnetometer či detektor kovov.
 • Je inteligencia mikroorganizmov umelá? – Zoznámite sa s molekulárnymi, mikrobiologickými a bioinformatickými prístupmi analýzy mikrobiómu. Budete mat možnosť pozrieť a vyskúšať si prácu s nukleovými kyselinami, mikroorganizmami aj s hotovými preparátmi. Venovať sa budeme aj sekvenovaniu a analýze dát.
 • Človek v čase a priestore – Antropológovia z Prírodovedeckej fakulty UK vám otvoria okno do sveta antropológie, genetiky a ekológie človeka, vývoja ľudských populácií a vplyvu prostredia.
 • Neživí svedkovia života – Skameneniny, svedkovia vymretých organizmov, nám umožňujú pohľad do fungovania zaniknutých svetov. Počas miliónov rokov sa menila Zem a s ňou aj organizmy, ktoré svojim životom menili moria, vzduch aj povrch planéty. Rastliny a živočíchy menili a menia klímu za života, aj po smrti, ako uhlie, ropa, plyn. Poďte s nami preskúmať horniny a nájsť stopy dávneho života. Pozriete si ukážky fosílií z oblastí Slovenska, výrobu odliatkov fosílií, čakajú na vás kvízy aj skúmanie výbrusov fosílií a hornín. Na modeli studne sa pozriete na spôsob čerpania tekutých látok z priepustných hornín.
 • Živá neživá planéta  Viete o tom, že niektoré horniny sa rodia? Poznáte kolobeh hornín v prírode? Odhaľte život neživej planéty Zem, ktorá sa neustále sa mení. Viete ako sa narodili Tatry? Viete ako umiera oceán? Spolu nájdeme odpovede na tieto otázky.

Lekárska fakulta UK

 • Objavuj ľudské telo pomocou mikroskopu – Návštevníci budú mať možnosť pozorovať v svetelných mikroskopoch preparáty zdravých ľudských orgánov znázornených farbiacimi metódami a dozvedieť sa, ako súvisí stavba tkanív a orgánov s ich funkciou. Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa zaoberá aj vývinom ľudského jedinca a prináša 3D modely v rôznych skorých štádiách jeho vývinu. Modely zhotovené 3D tlačiarňou bude možné prezrieť si zblízka a diskutovať o nich.
 • Fascinujúci mikrosvet – Príďte cez mikroskop pozorovať mikroorganizmy ako baktérie, huby a parazity. Pomocou špeciálneho farbiva, ktoré fluoreskuje pod UV svetlom, si overíte, či si správne umývate ruky. Dozviete sa množstvo užitočných informácií o mikroorganizmoch, ktoré sa môžu vyskytovať vo vodách alebo na mobilných telefónoch.

Filozofická fakulta UK

 • Preskúmaj vzťah tela a mysle – Ako vieme v psychológii zistiť či práve prežívate stres, alebo aká je úroveň vašej pozornosti? Čo nám hovorí srdcový tep o našich emóciách? Ako súvisí teplota nášho tela s tým či hovoríme pravdu? Prečo sa tešíme ak sa nám participanti v experimente potia? Môžete si vyskúšať meranie reakcií nervového systému z povrchu vášho tela a tiež skúšať vlastné telesné reakcie ovplyvniť prostredníctvom biologickej spätnej väzby. V stánku vás čakajú edukačné aktivity o mozgu a psychológii ako aj ďalšie informácie a materiály z výskumu na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK.
 • Digitálna neuropsychológia – Tím psychológov z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK vás prevedie svetom, ktorý skúma súvislosti medzi fungovaním mozgu a správaním.

 Pridajte sa aj do udalosti na Facebooku