Doktorandorum Dies 2023

V utorok, 6. júna 2023 sa koná výročné vedecké kolokvium zamerané na predstavenie tém a aktuálneho stavu teologického výskumu doktorandov RKCMBF UK.


22. 05. 2023 10.28 hod.

Kolokvium sa uskutoční v priestoroch RKCMBF UK v Bratislave na Kapitulskej 26, miestnosť 201.

Podrobný program kolokvia spolu s anotáciami a abstraktmi jednotlivých príspevkov je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.