Do finále ESET Science Award sa prebojovalo päť vedcov z UK

Už druhý rok ocení ESET Science Award výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov na Slovensku. Vo finále tento rok nájdeme odborníkov z Lekárskej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ale aj Vedeckého parku Univerzity Komenského.


Vo finále v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa v roku 2020 ocitli dvaja vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Medzi nimi Michal Fečkan, ktorý sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami a Fedor Šimkovic, ktorý skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín. Víťaz v tejto kategórii získa 100 000 eur.

V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa do finálovej pätice dostal František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa vo svojej výskumnej činnosti zameriava na modelovanie svetelného znečistenia. Svoje miesto medzi finalistami má aj Ivan Varga z Lekárskej fakulty UK, ktorý sa venuje najmä výskumu mikroskopickej anatómie človeka, pri ktorej využíva aj metódy elektrónovej mikroskopie.

Mladých vedcov do 35 rokov reprezentuje Tatiana Sedláčková, ktorá pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. So svojím tímom skúma využitie vysokoparalelného sekvenovania, teda proces určenia presného poradia nukleotidov v molekule DNA pri hľadaní genetických markerov rôznych nádorových ochorení.

Víťaza opäť vyberie medzinárodná komisia, ktorej predsedom je tento rok nobelista z roku 2017, americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku Kip S. Thorne.

Laureáti všetkých troch kategórií budú vyhlásení prostredníctvom online podujatia na facebookovom profile ESET Science Award v stredu 14. októbra 2020 o 13.30 h.

Viac informácií nájdete na webe Eset science award