Detská Univerzita Komenského v Bratislave Online Špeciál

23. marca - 3. mája


Detská Univerzite Komenského Online Špeciál, ktorú zrealizovalo Divadlo Aréna v spolupráci s IT spoločnosťou DATALAN. Mladým študentom priniesla 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok. Online štúdium prebiehalo od 23. marca do 3. mája. Deti mali možnosť absolvovať päť univerzitných ročníkov. Podľa toho, koľko ich úspešne zvládli, získali titul Tester, Junior, Senior, Master či Expert. Na najvyšší titul bolo potrebné úspešne zvládnuť všetkých päť ročníkov, čo sa nakoniec podarilo 84 deťom.

Do DUK Online Špeciál sa zapojilo 473 detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorým boli práve v týchto dňoch zaslané absolventské diplomy.

Viac informácií TU