Detská Univerzita Komenského 2023

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili 21. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského a 13. ročník online štúdia pre deti od 9 do 14 rokov.


Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium už od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu na Slovensku a v Česku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni. V tomto roku DUK otvorí svoje brány študentom už dvadsiatyprvýkrát. Počas letných prázdnin tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok, prispôsobených veku študentov DUK. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci.

„Som nesmierne rád, že Detská Univerzita Komenského je u detí taká obľúbená. Počas uplynulých ročníkov ju úspešne absolvovalo 5 036 denných študentov a 2 441 online študentov. Aj toto je cesta pre našich mladých ľudí, ako sa stať novou elitou. Každý národ predsa na svojom čele potrebuje vzdelaných ľudí,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.

„Deti, ktoré sa rozhodnú stráviť leto vzdelávaním, urobia výbornú investíciu do svojej budúcnosti. Je to jediná investícia, ktorá nepodlieha času a inflácii,“ hovorí rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček a dodáva: „Pre Univerzitu Komenského je vedecký výskum rovnako dôležitý ako kvalitné vzdelávanie a tí, ktorí už teraz zakúsia univerzitu, budú o krok vpred.“

S jeho tvrdením súhlasí aj generálny partner aktuálneho ročníka DUK, ktorým je ČSOB banka. „V dnešnom rýchlom svete je dôležité, aby bolo vzdelávanie detí ukotvené na pevných základoch už v mladom veku. Práve Detská Univerzita Komenského pomáha deťom popri povinnom školskom vyučovaní obohacovať nadobudnuté vedomosti a rozvíjať kritické myslenie. Sme preto hrdí na to, že ČSOB sa mohla stať jej generálnym partnerom a podporovať tak aktívnych žiakov v ich vedomostnom napredovaní,“ skonštatoval Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB.

Dvadsiaty prvý ročník DUK sa bude konať prezenčne a trinástykrát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore.

„Online forma DUK dáva možnosť študovať všetkým deťom bez ohľadu na to, kde sa počas prázdnin nachádzajú alebo z akej sociálnej vrstvy pochádzajú. Stačí im pripojenie na internet a zvedavosť. Pretože len vďaka nej sa pýtajú, vzdelávajú a posúvajú ďalej – seba a tým aj celú spoločnosť.“ hovorí Marek Paščák, člen predstavenstva IT spoločnosti DATALAN, ktorá online formu DUK zastrešuje.

Tohtoročnú Detskú Univerzitu Komenského odštartujeme v utorok 4. júla 2023 o 11.00 hod. v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. Počas ceremónie už tradične zaznie hymna Detskej Univerzity Komenského a študenti dostanú svoje prvé univerzitné indexy. Úvodnú prednášku na tému: „Prečo nepíšeme hlaholikou či cyrilikou?″ prednesie doc. Vincent Múcska z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK.

V aktuálnom ročníku je pre študentov pripravených celkom deväť zaujímavých prednášok. Témy boli inšpirované návrhmi, ktoré nám zaslali absolventi minulých ročníkov. Študenti Detskej Univerzity Komenského sa tak dozvedia napríklad: „Prečo ľudia veria na čarodejníctvo?“, „Prečo a ako vzniká film?“, „Prečo máme verejnú správu a prečo je potrebné ju zlepšovať?“, ale aj „Prečo je internet dobrý sluha a zlý pán?“.

Aj v tomto roku bude súčasťou DUK bohatý sprievodný program, plný pestrých podujatí a workshopov, medzi ktorými nebudú chýbať: štvordňový pobyt na Planinke, army workshop, kriminalistický workshop, návšteva Energolandu v Mochovciach, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, exkurzia v rádiu, dabingový workshop a mnohé ďalšie.

DENNÉ (PREZENČNÉ) ŠTÚDIUM

Záujemcovia o denné (prezenčné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať vyplnením formulára na stránke www.duk.sk až do naplnenia maximálnej kapacity, najneskôr do 7. júla 2023. Každý študent dostane index a tričko s logom DUK 2023. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvujú prezenčne najmenej 5 z 9 prednášok.

ONLINE (DIŠTANČNÉ) ŠTÚDIUM

Záujemcovia o online (dištančné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať vyplnením formulára na stránke www.duk.sk najneskôr do 14. júla 2023. Live online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov. Pre získanie absolventského diplomu je potrebné nielen sledovať streamované (live online) prednášky, ale aj absolvovať online testy. Tie bude tradične pripravovať a realizovať IT spoločnosť DATALAN, ktorá je partnerom DUK Online už trinásť rokov. Testy budú zverejnené po prednáškach na stránke www.dukonline.sk.