Delegácia UK pri hrobe J. A. Komenského

Výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, po ktorom nesie naša univerzita meno, si každoročne pripomíname ako Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti sa delegácia UK zúčastnila 5. apríla pietnej spomienky na Komenského pri jeho hrobe v Naardene v Holandsku.


09. 04. 2024 08.47 hod.

Univerzitu Komenského na pozvanie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu zastupovali prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci Eva Viglašová, prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk a kvestorka Ingrid Kútna Želonková. Položili veniec na hrob a k soche Komenského a spolu s predstaviteľmi nášho ministerstva školstva a veľvyslanectiev Českej a Slovenskej republiky sa zúčastnili pietnej spomienky v mauzóleu, ktoré Československá republika vybudovala v tridsiatych rokoch 20. storočia nad Komenského hrobom.

„Podľa pracovníkov múzea je Univerzita Komenského v Bratislave v celosvetovom meradle jedinou plne akreditovanou univerzitou, ktorá nesie meno J. A. Komenského. Je pre nás cťou niesť meno tohto významného európskeho učenca, ktorý svojimi nekonvenčnými názormi zásadne ovplyvnil pohľad na moderné školstvo. Komenský veril, že premyslenou výchovou a vzdelaním je možné zmeniť svet a že vzdelanie je základom slobody a rozvoja. Tento odkaz chce naša univerzita neustále odovzdávať všetkým našim študentom a študentkám, a celej spoločnosti,“ uviedol prorektor R. Masaryk.